Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makaleleri | Tasavvufda Besmelenin Manası

Tasavvufda Besmelenin Manası

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makaleleri

Tasavvufda Besmelenin Manası:

Tasavvufun bir ögretiside ” La mevcude illa Hu” yani ondan gayri bir mevcudat, yani varlık Yokdur demekdir.
Bu seviyeye ulaşan bir tasavvuf ehlinin besmele ile varacağı mana: mesela yemek yerken, peynir için kullanılan mana ile, O ndan gayri nesne yok ise, peynirde de O vardır. ve yani onu yiyen kendinde (sendede) onun ruhu saklıdır. Yani bir nevi Vahdeti vücut ve “enel hak” tezahürü ile ‘O’ O ‘dur zaten. o zaman, O’nu (yani peynir için, (peynirdede O haliki zülcelal saklı) yine ellerimde onun eli, ondan gayri mevcudat yoksa yine,
Yani o zaman geniş kapsam ile ” O ‘nu ,O’nunla , O’nun için , O’ na, O’nun ismi ile O’nlarla gönderiyorum” manası tezahür etmiş olur.
Burdaki onun ismi yani işde bu cümledeki besmele ile kasdedilen, ondan gayri mevcudat yoksa:peynirde, ekmekde O ise o zaman onun ismi ile demek yani Allahin ismiyle yani bismillah demek yine o peynir için, onun peynir oldugu zaman, peynir ismi ile “O” yine O ‘ olan O’nun ismi yani Peynir yerken onun ismi peynir olmuş demekdir. daha faza derin gittikmi bu seferde çıkamayız bu kadar açıklama kifayet edecekdir umarım.

Besmele Çekmeyi Unutursak Ne Dememiz Lazım

Ekmek Yerken, yahut elbise giyerken, veya işe başlarken, o işin ketum, yani sonu kesik iş aş olmamasi için, her işin önünde besmele çekmek sünnetdir.
insan hali hepimiz beşer şaşar olduğumuz için, olurda olur, başinda besmele çekmeyi unutursak, ne yapmamiz gerektiğini, Peygamberimizin dilinden şöyle açıklayabiliriz.

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular:

“Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şâyet yemeğin başında unutursa, (hatırladığı zaman) ‘Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî’ desin.”

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Ve Besemele Demek: “Bismillahirrahmenirrahim” veya kısaca söylenmek istenirse “Bismillah”

Kuran okumadan önce ise Allahu Teala istiaze etmemizi emrediyor, yani kuran okumadan önce Euzu Besmele çekmek Farzdır.

ve istiaze demek:
“Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim” Demekdir.
ve eger kısaca söylenmek istenirse “Esteuzubillah” Demek kifayet eder.

Kuranda istiazeyi emreden ayet:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Fe izâ kare’tel kur’âne festeız billâhi mineş şeytânir racîm.

Meali :

Şimdi Kur’ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

(Sadakallahul Aziym Nahl Suresi 98. ayet)

Euzü ve Besmele’nin manası nedir?

Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

Besmelenin faziletleri nedir?

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmele’dir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.) [S. Ebediyye]

(Kur’an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) [S. Ebediyye]

(Besmele her kitabın anahtarıdır.) [Hatîb]

(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergib-us-salat]

(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi]

(Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları affolur.) [Taberanî]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergib-us-salat]

(Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.) [Tergib-us-salat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!) [Taberanî]

(Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!) [İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

(Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace]

(Şeytandan korunmak için yemek yerken, istirahat ederken ve gece yatarken Besmele çekin!) [Taberanî]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlerin gözüne perde olur, avret yerini göremezler.) [Tirmizî]

(Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa kapları Besmeleyle örtün!) [İ. Hibban]

(Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür.) [Müslim]

(Şeytandan korunmak için, eve girerken selam verin ve yemeği besmeleyle yiyin!) [Taberanî]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

(Ya Resulallah, çok yediğimiz halde doymuyoruz, yemeğin bereketi olmuyor) dediler. Resulullah, (Yemeği ayrı değil beraber yiyip Besmele çekilirse, bereketli olur) buyurdu. (İbni Mace)

Resulullah efendimiz, Besmele çekip suyu üç nefeste içer, bitince Elhamdülillâh derdi. (İ. Sünnî)

İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?

Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha uygundur.

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan “Elhamdülillah” derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)

Besmeleyle başlamak
Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?

Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmamalı. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:
Peygamber efendimiz, mektupların başına, Bismillâhirrahmânirrahîm yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye Besmele yazmasını emretti.

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır.

Koyarken Verirken Aırken Besmele Çeken Kadının Hikayesi

Vakti zamanında iyi yürekli bir Müslüman kadın ile kötü yürekli, inançsız bir eşi varmış.

Kadın her işine besmele ile başlar, besmele ile bitirirmiş. Eşi ise bunu saçma bulur, sürekli kadıncağızı azarlarmış.

Zavallı kadın eşine saygısızlık etmek istemediğinden ses çıkartamaz, her namazından sonra Allah’a;

“Ey yüce Yaradan! Şüphesiz Sen her şeyi gören ve duyansın. Senin rızan için namaz kılar, Senin rızan için duâ ederiz. Rabbim, Sen kocama doğru yolu göster. Onu şeytanın pençesinden koru Allah’ım” diye duâ edermiş.

Bir gün kocası onun bu duâsını duymuş. Ve çok sinirlenmiş. Karısına bir ders vermesi gerektiğini düşünmüş. Karısını yanına çağırıp ona bir kese altın vermiş. “Bu altınları al ve güvenli bir yere sakla. Ben gerektiği zaman senden alacağım” demiş.

Kadın keseyi almış ve “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek saklamış.

Bu sırada eşi onu izleyerek kesenin yerini öğrenmiş. Ve kadın gider gitmez keseyi almış, içindeki altınları boşaltarak keseyi de kuyuya atmış.

Aradan bir gün geçtikten sonra kadını çağırarak keseyi getirmesini istemiş.

Kadın keseyi sakladığı yere gelerek “besmele” çekmiş. Tam elini daldıracakken Allah meleklerini görevlendirmiş. Melekler keseyi kuyudan çıkarmış, içini altın ile doldurarak yerine bırakmış. Kadın keseyi alarak kocasına getirmiş. Fakat kesenin neden ıslak olduğunu anlayamamış.

Kocası önce çok şaşırmış. Daha sonra karısının ettiği duâları hatırlamış. Gözleri dolu dolu karısına dönerek “Benim iyi yürekli hanımım. Önce Allah, sonra sen beni affet! Ben şeytanın oyunlarına boyun eğdim. Seni kırdım, üzdüm ve canını yaktım. Affet beni. Ve tövbe! Binlerce kez tövbe. Artık Rabbimden başkasına inanmam, O’ndan başkasına kulluk etmem” diyerek hanımından özür dilemiş. Ve karısı onu affederek Allah’a şükretmiş. Her namazı kocasıyla kılarak birlikte duâ ediyorlarmış.

Ve artık namazlarından sonra “Ey Rabbim. Bir defa daha şahit olurum ki Sen en büyük ve en yüce olansın. Sana çok şükür…” diyormuş.


Kar©glan
Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 28 Mart 2015 Cumartesi

Original Kar©glan

Author: RasitTunca