ilham nedir? iğva Nedir? Vesvese Nedir

ilham nedir? iğva Nedir? Vesvese Nedir

Meleklerden gelen, faydalı, yardım, işaret ve seslere ilham denilir.
şeytan ve hizbinden gelen, saptırıcı işaret ses ve fikirlerede, iğva ve vesvese denilir.
şeytanlardan bir grup olan Hannes şeytanlarının, ibadetleri ifsad etmek için yaptığı saldırı yöntemi ile, kulağa gelen fısıltılar (Vesvese) denilir , mesela : namazda sağa, sola bak der, yahut burnunu kolunu kaşındırıp, seni namazda gafil koyar, yahut oruç ken, gıybet ettirir, hac da sinirlendirir ki yanlış bir hareket yapasın, gibi fisıltılara ve fiillere vesvese denilir. namazda hatıratına, dünya işlerinden bazılarını getirerek, kaç rekat kıldığını önce unutturur, sonra sana sorar : kaçıncı rekattasın şimdi der, sen afallar kalırsın.

Amma iğva ise : şuna vur, şunu döv, alkol iç, şuna düşmanlık et, berikine büyü yap, şunuda öldür,.. gibi bizatihi günaha teşvik eder, ve sanada, onları başarmanın yollarını öğretir, ve bizatihi yardımcı olur.

ilham Nedir?

Meleklerinin en zayıfindan gelen ses ise, ya zor durumdaki bir insan yada, hayvana duyduğun merhamet ve, acıma hissi, yada vicdanın sesidir. sen bir hata ve yanlış yapınca, yahut günah işleyince de, içinde cız eden bir yer, ve pişmanlık duyan yerinden gelen ses, “keşke yapmasaydım” dedirten ses, eğer “keşke yapmasaydım” diyorsan, bir üst melek sesine geçersin, o sesler ise : “bak burda bir tehlike var” diye, sana işaretler ve seslerle, seni uyarmaya başlarlar, sonra bazen sabah namazına kaldırırlar, veya sadık rüya ile sana yardım ederler. yani …..

Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı

Original Kar©glan

Author: RasitTunca