Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi

Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi

Selamünaleyküm
bu makalemiz bizden sonrakilere Işık tutacak inşallah-u Teala
Masonlukta kalfalık makamına yükselen kimse zamanın Hiram ustasıdır.
Yani geometri ile matematiği sayıları birleştiren adam demektir.
islamda da Masonlukda da Bir şehir planı yapılırken, şehrin mimarisi ni oluşturan kimse, Eğer masonlardan birisi ise, o şehirde doğanların ve ölenlerin ne tarafta olduğunu bilir, ve Mezarlığın ve hastane ve doğum kliniğinin, nerede olacağını ona göre inşa eder. Hastane ve doğum kliniği doğu tarafına mezarlık ise şehrin Batı tarafına inşa edilir. Doğanlar ve batanlar yani ölenler.
Ölümsüzlük suyuna gelince, Meryem’in kutsal kasesi, yahut o kase den doğan çocuk, İsa’nın soyu ve suyu demektir. masonlar iki gruba ayrılmışlardır Birisi düşman takım, birisi dost takım. işte 4 Haçlı askerinin Merryem annemize İsa’yı koruyacaklarını yemin edip söz vermiş olmaları üzerine, onlar İyiler tarafındadır, Karşı taraf ise, İsa’yı ve Meryem’in yok edip, insanlık soyunu tüketmeye çalışan, şeytan aleyhillane ile birlikte olan (Lucefier soyu olan) kötüler dir. iskender deli İskender İşte o ölümsüzlük suyunu aramış ömrü boyunca. O’nu da daha önceki Vaazlarımız da ve sohbetlerimizde makalelerimizde sanırım anlattık. iki suyun ve iki Soyın birleştiği yerdedir dedik. Hazreti Hızır ile Musa’nın ve Zuşa’nın buluştuğu yerö İşte o iki Soyun ve suyun birleştiği yerdir. O bizim dinimiz de,Peygamberler sülalesinde Hitamül enbiya olan, en son bayrak Peygamberimize verilmiş, Peygamberimizin soyu da Kerbela’da katledilmiş, sadece 2 tane insan kalmış o soydan, birisi Hasan Efendimizden, biriside Hüseyin Efendimizden olan, “Hz. Zeynep” ile “Hz. Ali Zeynel Abidin” bütün peygamber soyu artık bu iki çocuktan devam etmiştir, O’nları da Kerbela Faciasından Bir Türk Anne Kadın Taaaa ki Ege Bölgesine kdar kaçırmış gelmiş ve saklamıştır. Peygamberimizden sonra halifelik “Ebubekir, Ömer, Osman’a, Ali’ye” geçtikten sonra, Ali’nin evlatları olan Hasan ve Hüseyin Efendimizden, Hasan Efendimiz ise halifeliği kabul etmemiştir, O’na rağmen katledilmiştir. Hüseyin Efendimiz halifeliği yapmıştır. Toplam süre işte bunu belli oranlar ile hesapladığımız zaman işte 1500 sene gibi bir seneye tevafuk eder. Bunu büyük bazda hesapladığımız zaman bu kadar sene eder. Ancak bunu işte masonlardan da İrem Usta gibi birisi hesap edebilir, İslam alimlerinden de, zamanın sahibi olan kimse hesap edebilir. Ancak Bu süre yani bu 1500 sene dolmaya yaklaştığı zaman, artık kutuplar çakışmış olur, ve güneş doğduğu yerden batar hale gelir, Yani daha doğmadan ölen insan oğlu, ve o soyun ve suyun artık tükenmeye yüz tuttuğunu gösterir. yani İnsanoğlu sıfırı tüketmiş olur. Eğer oradan ileri geçemezse, şeytan ve kötüler galip gelmiş olur.
Burada hassas mühim nokta, işte insan soyu da, Hz Adem’in evlatlarından, bir kız ve bir oğlan şeklinde üremesiyle bu hale gelmiştir. o yüzden yeni portal açıldığında da, insan soyu eğer oradan ileri geçebilirse, yine bu son halifenin iki evladından, bir kız ve bir oğlundan ileri doğru gider. bir vahdedi vücut olan halife vardır. Bir de onun iki evladı Bir kız bir oğlu. Eğer kötüler yakalarsa, Kutsal Bakire Hz Meryem’i öldürüp, İsa’yı öldürüp, Hızır’ın yakalayıp, insan soyunu daha ileriye geçirmeden, insanoğlunun soyunu bitirmeye çalışanlardır. Eğer o son iki insan, yakalanmaz da ileri geçebilirse ve Hızır da yardım ederse, insan soyu yeni bir hayat ve zaman daha kazanmış olur. o iki çocuğun babası olan kimsenin (yani halife-i rûy-i zemin’in) olduğu yer, işte güneşin doğduğu yerden battığı yerdir. ve ölümsüzlük suyu da oradadır. çünkü onun soyu suyudur. Yeni İsa, Yeni portal açıldığında, Geçit kapısı açıldığında, oradan ileri geçtiğinde, eski dünya batar yok olur ve, Yeni kurulan dünyada, orada bir akar su vardır. O’nu ilk bulan kimse, Eğer iyilerden olursa, oraya bir işaret koyar ki orası başlanğıç noktasıdır. ve yeni portalda doğu o tarafda ve 180° karşısı batıdır. insanlığın soyunun ilerlemesi oradan başlarve oradaki tepe yeni arafat ve, o suyun başlangıç noktası ise, yeni müzdelifedir, ilk zifaf yeri, o yer de sevgililer buluşur, yani iki sevgili birleştiği zaman, zifat ettiği zsaman insan soyu ileri gider, ve orası Kabedir yeni kabe ilk ev, ama yeni portal da orası belkide sevgililerin buluştuğu kayanştığı bir piknik yeri olur. Orada bir su vardır. İşte o su önceki vahdet-i vücudun halifenin suyunun aktığı yerdir. Yani Zemzem suyu. İşte o su ölümsüzlük suyu dur. yani insanlık soyunu ileriye Taşıyan su, o su dur. ve bu suyu Eğer ilk İyiler bulursa, işte Hristiyanlıkta vaftiz denilen, çocuk doğduğunda yıkanılan su, o Özsu dandır. onu İyiler ele geçirirse işte O’nlar o su ile yeni Doğan çocukları, belli günden sonra, bir seremoni ile yıkarlar ki,o su ile yıkanan kimsler Hz isa’ gerçek soyu ve suyudur, son Dönence olunca, o Soy cennete, yeni portala geçen kimseler olacaktır. Ve daha sonra da onlar kiliseye geldikçe, o su dan birkaç damla ile üzerlerine serpinerek ten o suyla kutsanırlar. Ve Hristiyanlar, bu soyun sadece İsa soyu olduğunu iddia ederler, Biz ise, bütün Peygamber soyunun, O Soydan devam ettiğini, İsa’dan sonra da peygamberimizle bu Soyun devam edip, O’ndan sonraki gelen halifeler ile, o soyun son ucununda ve son meyvesinin de Hz Mehdi olduğunu iddia ederiz. İşte en son kimse Hz.Mehdi Aleyhisselam dır. Peygamberimizin Rivayet ettiği Hadis doğru ise, “O’ndan(Halifeyi Ruyi Zemin Hz Mehdi’den) sonraki 3. kimse, yahut da ondan sonraki ikinci kimse, onunla birlikte üç kimse yahut da, ondan sonraki 3. kimse başaramayacak tır. Çünkü birincisi oğlandır(Zeynel abidin) insan soyunu devam ettiren, İkincisi ise Kızdır(Zeynep), insan soyu 3 ile devam etmez üçüncüsü zina edilen kadının çocuğudur, yani lucifer çocuğudur, çünkü iki soy, iyiler ile kötüler birleşmiştir, gece ile gündüz, yaz ile kış, doğu ile batı, artık bir olmuştur, dualiteden sonra kesret suyun soyun karıştığı yer. 3. (Lucifer) çocuk bayrağı aldığı zaman, onun yakalanıp öldürülme ihtimali vardır, Aynı Hasan efendimizin öldürülmesi gibi, O çocuk hakikat-i Tam anlayabilemeyeceği için, Has evlat olmadığı için, o çocuk, kötüler tarafından yakalanıp öldürülmeden, işte portalın açılıp, insanlığın ileriye taşınması gerekir. Bu Son kalan kimse, portalın veyahut da deltoitin açılma vaktinin geldiğini alametini gösterir. Deltoid meselesine gelince, Başlangıçta doğu doğuda, batı batıdadır. güneş doğudan doğup, batıdan batar, daha sonra zamanla kutuplar yer değiştirir, bu 180 derecelik çizgi kendi içinde bükülme yapar, “W” oluşturur. Ters köşesinde ise, önceki vahdedi vücut ya da, önceki Mehdi’nin ölümsüzlük suyunun bulunduğu delta geçidinin köşesi vardır. Bunu masonlar en iyi şekilde hesaplarlar ve her zamndaki bükülme yerine bir “W” koyalar larki, bu mesela günümüzde bir VolksWagen Auto servicedir. ve Dönem her dönencede nereye gelmiş ona göre Güneş batıdan doğacağı vakit tam olarak ne zamndır hesaplarlar. Gelecek Çocuğun (Hz Mehdi’nin) kim olduğunu, Hatta Burcu’na, annesinin isimine, nerede ne zaman geleceğini dahi bilirler. Kötüler de bilir iyiler gibi hesaplar bilirler. İyiler ona yardım için çalışırlar, kötüler de onu yakalayıp insanlık soyunu yok etmek için gayret sarf ederler. ve bu önceki vahdet-i vücudun ya da Mehdi’nin bulunduğu Deltoidin köşesinden bir “V” harfi çizince aynı Alman Volkswagen logosundaki gibi double “W ve V” içinde ki Deltoid sembolü portal merkezidir. Bunları bildiklerinden simgeleriyle Mason kolları hep bir şeyleri anlatırlar. Bilmeyenler Bilmez, Sadece Uyuyanlar bilmez. O’nlar uyanıklar hepsi bilirler ve yerlerinide almışlardır bu savaşta, her zaman yerlerinde Hazır nazır beklemektedirler, gelecek olan Hz Mehdi ve Kurtarıcı olan İsa soyunu, ya da peygamber soyunu. Birisi öldürmek için, birisi de onu kurtarıp ileriye insan soyunu ileriye taşımak için. Bu hikaye günümüzde “Alan Walker” isimli şarkıcının kliplerinde anlatılır, Hatta onlar o çocuğun burcuna varıncaya kadar bilirler son 3. çuğuda bılırler onun vaktı gelınce ona yardım edenler aralarında parola olaraktan ” Dul karının oğluna yardım edin”(Yeni Hz. Meryem in isası) parolasını kullanırlar ey 3. çocuk bu parolayı unutma başın sıkışınca, O’nun özelliklerini de bilirler. O (Hz Mehdi) geldiği zaman onu zaten alametlerinden tanırlar. Hani Peygamberimiz gelmeden önce de Peygamberimizi alametlerinden tanıdıkları gibi, o Soy Aynen yine aynı özelliği taşıyıp, o Kimse gelmeden, onun özelliklerini bilirler, o kimseyi hep ararlar beklerler, geldiği zaman da, onu Aynen Peygamberimizin hadisinde dediği gibi “O’nu (Hz Mehdiyi) evlatları gibi iyi bilirler, ama söylemezler.” ve burada biz zamanın sahibiyiz ve bizim burcumuz Başak burcu, başak burcu kimse çok titiz olduğu için, ve ben erkek, yani O soydan kalan son iki çocuktan Oğlan olan olduğum için, ve bir de başak burcu olduğum için, bizim çiçeğiniz, bizim köyün söylemiyle ile “taşaklı kayınna” yani kaynana dili çiçeği diye bir kaktüs vardır. Dil gibidir. Alt tarafa resmini koyacağız İnşallah bu makalemizde, ve dikenleri vardır, yani o masaya falan konulmaz, cam önüne konulur, yani etrafını yaklaşanı dalar geçer, dikenini batırır geçer. öyle dikenli kendini koruyan Vahşi, vahşi batı çiçeği, bizim çiçeğimiz. Bizi ararsanız Bir dahaki tarafta, vahşi batıda arayayın, yani o suyu Yeni PORTAL açılırsa, bilinki kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak, kayınna dili kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak unutmayın. Bu size Işık tutacak, bu Kainat kapandımıydı, o zaman portal açıldığında, bu vaazımıza oluşan kimseler, dilden dile, elden ele ulaştırsın. ölümsüzlük suyunun aktığı Pınar kayınna dili kaktüsünün olduğu yerde olacak inşallah. o’na kaynana dili denmesinin sebebi de, taşaklı kayınna demek, erkek kaynana demektir, yani herşeye karışan erkek, yani erkek olup da Titiz olduğu zaman yani herşeye karışan adam : “Şunu şuraya koy, Bu neye burada, şu yanlış yapıyor, bak yanlış adım attı, suratı kararmış bu kesin bir nane yemiş” gibi her şeye herkese her şeye yanllış gördüğü her olaya müdahale eden kimsedir, Yani Düzelten doğrultan adam Hz. Mehdi. O yüzden dili pabuç gibidir. işte kaktüs kaynana dili kaktüsü bu demektir. Bir de dikenlidir, yanına yoluna gelene, dikenini batırır, ısırır, dalar geçer. Fakat başak burcu işte titizdir ”Er RAUF” ismi öğrenmeyen kimse, Allah’ın Rauf ismini Talim etmemiş kimse, başak burcu olaraktan doğamaz. Başak burcu ise rauf ismi ise yani raflama sistemi veya Hiyerarşik dosyalar oluşturmak ve, koyduğunu aradığı yerde bulmak, Her bilgiyi böyle Hiyerarşi şeklinde dosyalayan kimse, yani beyin ve ana hafıza kartı, imam Mübin (En Büyük imam) hafızası kuvvetli ve hatırlayabiliyorsa (çocukluğunu, olayları,…) işte onun Rauf isminde Mahir olduğunu gösterir. Koyduğunu aradığı yerde bulan adam. çünkü düzenli koymuş, düzenli yaşamış, Düzenli bir yere, bir şey bıraktığı zaman, işaret koyan kimse, işte ilk ölümsüzlük suyunu olduğu yere ulaşan kimse, oraya bir işaret koysun, öyle bir işaret koysun ki ikinci deltoide giden yolu göstersin, Bir dahaki geldiğinde orayı bulsun bilsin, takki bu ilk deltoidden son deltoide kadar böyle olsun, son deltodin yanına Kutsal mabed yapılıp (Norvec Ambarı) onun içine herşeyden birşey koysun, ve bu mektubumuzunda fake olanını, kötülerler gelince kolayca bulacakları yere koyun, ve orjinal ve doğru olanınıda zor buluncak bir zulaya koyun. Kutsal kesenin yanına koyulan o işareti, anlamayanlar anlamasın, Çünkü kötüler peşimizde, düşman insan soyunu yok etmek için, her an peşimizde. rabbim o’nu(O Kötüleri) amelinde muvaffak kılmasın. Oraya ilk İyiler ulaşırsa, İyiler iyilerin anlayacağı bir işaret koysun. Kötüler ulaşırsa iş işten çoktan geçmiştir zaten, kötüler O’nu son isayı bilip bulup meryemide isayıda öldüreceklerdir. işte Son çocuğun yakalanıp ölme ihtimali olduğundan, Peygamberimizden rivayetle Hz Mehdi’den sonraki 3 çocuk ve son çocuk bunu başaramayacak şeklinde ifade etmiştir. Rabb’im o çocuğa yardım etsin inşallah. o gün geldiğinde, Yani onun ölmesi de, kalması da, yakalanması da, portalın açılmasına sebeptir. Eğer yakalanırsa ileriye geçemez insan soyu, ve kıyamet kopar. bütün sistem yok edilir. Bilgisayarda da bu sistem var, yani dosyalar vardır, düzenli kimse dosyalarını düzenli şekilde oluşturur, ve bir şeyi aradığı zaman, Tam da aradığı yerde bulur, Bu da başak burcunun özelliğidir, ve son asker hep başak burcu olur Merkür burcu yani.

Önemli Not: Portal ise o iki ters Deltanın çakıştığı noktada ki deltoidde açılır. yani alan Walker in logosundaki ortadaki deltoid veya VolksWagen logosunda Deltoid olan yerde açılır. iyi bir matemetikci buranın neresı olacağını hesap edebilir. Bunu onlar da bilirler, deltoitin olduğu yere kutsal mabet yapılacaktır, Günümüzdeki teknolji den ve her canlıdan bitkiden taştan toprakdan ve her millet insandan (73.5) bir gen haritası ve emanetler oraya konnacaktır. Kalktıkları zaman, ilk bulan emanetleri bulur. Eğer emanetleri ele geçirirse kötüler, insanlık suyu soyu biter. Yani birde yeni portal açılacak yere yeni mabet yapılmalıdır. ve özel emanetler yine yeni açılacak Deltoidin yerine, o zamanın sahibi vahdet-i vücudun işareti ile oraya saklanır, yeni Nesle oradan ulaştırılır. çünkü sağ kalanlar ilk kalkacak olanlar oradakiler olacaktır. yani sidredekiler kabeciğin yanındakiler.
Önemli not 2: bu yazının bir nüsahasının yanlışları düzeltlenmeyecektir. O da düşmanlarımıza kilit olsun, okuyanlar erişenler, bu yazıya ileriki nesil iletsin de, Ölümsüzlük suyu aradıkları zaman, bulmacayı kendileri çözsün, buradaki fake olanmda kik yanlışları kötüler kendileri düzeltlesin.

SELAM EY ASKER!
BiZ iNSANLIĞI BURAYA KADAR TAŞIDIK,
SEN BUNLARI (Bu Hediylerimizi) AL VE
DAHA iLERi BiR CENN€TE K@DAR TAŞI.

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 9 Temmuz 2021 cuma

Author: RasitTunca