Yıldırım ile Kıvılcım Arasındaki Fark Nedir?

Yıldırım ile Kıvılcım Arasındaki Fark Nedir?

Elektrikte ve magnetizma da, iki farklı kutup birbirini çeker, iki aynı Kutupta birbirini iter. Elektrikte de aynı yasa vardır. Evlerimizde kullandığımız prizlerde, bir pozitif faz vardır, bir de negatif olan Faz vardır, Ortada da ne negatif olan ve ne pozitif olan topraklama vardır. elektrik hattından ayrılan bir elektrik pozitif kutuptan çıkıp, negatif kutuptan tekrar geri dönüp Hatta girer, böyle devir daim eder. insan sisteminde de kadın negatif, erkek pozitifi temsil eder, iki farklı cins birbirimizde aşık olunca, çekmiş olur. Ve yine doğum gerçekleşmesi için, erkek hücre meninin, kadın hücresi yumurta tarafından çekilmesiyle çocuk meydana gelir. fakat şeytanın sistemi terstir, Çünkü Adem Aleyhisselam’ın ilk eşi, ilk kadın canlıyı, Adem den ayırdığı için, onun cinsiyeti elinden alınmış, erkeklik organı yok, dişilik organı da yok, cinsiyetsiz, fakat dübürü var işte. o kendi kendini dölleyen, kuyruğunu kıçına sokan cins, ne olmuş oluyor o zaman, aynı cinsin aynı cinse çekim göstermesi. yani aynı Kutub’un aynı kutuplar ile çarpışmaması sonucu birbirini çekmesi. Halbuki elektriktebu durum kıvılcım denen Ateş parçacığı çıkarır. şeytani sistemde bu çarpışma olmuyor, kıvılcım çıkmıyor, lusiferyan İki erkeğin, aynı cinsin ilişkisi girmesi, şeytani ilişkidir. Doğadaki atomlar melekler gibi oldukları için, aynı sistem onlarda da vardır. insanı sistem gibi farklı Kutup birbirini çeker, iki ayni kutup kıvılcım oluşturur, çünkü bu lusiferyan ilişkiyi kabul etmez. fakat şeytanın sistemi lusiferyan ilişkiye uygundur. atomlarda da meleklik sistemi gibi, aynı kutup birbirine çarptıgi zaman, aynen iki mermer taşını birbirine çarpıp da kıvılcım oluşturup, ilk defa biraz kav ile yakıldığında, ateşin keşfolması gibi. Ateş işte iki aynı Kutub’un çarpışması sonucu ortaya çıkmış kıvılcım ile meydana gelmiştir, cilalı Taş devrinde bulunmuştur. Fakat demir şeytanın maddesi olduğu için, balyoz ile Demirciler demiri demire vurduğu zaman kıvılcım çıkmaz, sert demir yumuşak demiri deler, Aynı cins ayrı cinsi Deler fakat, Demir biri ispiral ile demiri sürttügümüz zaman da kıvılcım çıkar, o da ondan parçacık kopardığın zaman kıvılcım meydana getirir, yani onu birbirinden ayırdığın zaman, o yüzden Demir diğer elementlerden farklı özellik gösterir, ve Kur’an’da Hadid suresi vardır, demirin özel yapısının olduğunu anlatan suredir. Allahü Teala dan Bir sure de ona bahşedilmiştir, Neden, Çünkü Demir’in diğer elementlerden farklı olduğuna dikkat çekmek için. Kıvılcımı bu şekilde tarif etmiş olduk. iki farklı kutubun çarpışması sonucu çıkan Ateş parçacığı yani lusiferyan ilişkiyi kabul etmemesi sonucu yani luti ilişki, elektrikte aynı sistem üzerindedir anlattık, yasa aynı elektrikte de böyledir, içinden çok yüksek elektrik geçen kalın 2 faz Elektrik kablosu, birbirine değdiğinde de, sanki Yıldırım gibi yüksek kıvılcım çıkarır, fakat Yıldırım değildir o da yine kıvılcımdır.

Yıldırım’a gelince, Yıldırım, Mikail’in elindeki Kırbacın, şeytanlara vurulması sonucu oluşan, çıkan elektrik ve parçacıktır. Yani sizin anlayacağınız şeytanlarda Aynı cins, Aynı cins ilekıvılcım çıkarmaz, çekim kuvveti vardır, çekicidir, şeytanlara farklı Kutup ile vurulduğu zaman onlardan kıvılcım çıkar, elementlerle ters yapıda ve zıt anlamlısı, O yüzden o Kırbaç Mikail aleyhisselamın elindedir, hangi şeytana hangi ters kutuplu kırbacı vuracak, Şeytanlar kacsın yansın, Sema’dan ispiyonculuk yaparaktan, yalan yanlış bilgi çalmaya kalkmasın diye.
Velhasıl sonuç olarak Kıvılcım normal maddelerdeki iki aynı kutuplu elementin çarpışması sonucu çıkan Ateş parçacıgi,
Yıldırım ise tam tersi olan insanın tersi olan iki farklı kutuptan çıkan çarpışma’nın sonucu kıvılcım ve ateş çıkması,
burada anlaşılması gereken, buradaki kutupluluk ise, şeytani topluluk bizimle, yani İnsan ve Şeytan şeklindeki farklı Kutupluluk, şeytanların insanlarla ilişkiye girmesine engel olmak için vurulan kırbaç.

Bu bir Raşit Tunca makalesi ve Raşidi Üniversitesi aydınlatıcı bilgi, dilbilgisi.
Schrems, 16 Haziran 2021 cuma akşamı saat gece yarısını 9 dakika geçe yazıldı.

Derleme konular :
internet aramasında bulduğum kıvılcım ve Yıldırım hakkındaki bilgiler:

Şimşek pozitif yüklü bulut ile negatif yüklü bulut arasında oluşan yüksek bir elektrik atlamasıdır. Bu elektrik atlaması bulutlar arasında olur. Kısacası şimşek, elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir bulut arasındaki elektrik boşalmasıdır.


Şimşek Nasıl Oluşur?

Yağmur yağması esnasında yere doğru düşmeye başlayan su damlacıkları pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenirken, çevresindeki havada negatif (-) yüküyle yüklenir, aşağı hızla düşmeye devam eden yağmur damlası çevresindeki nem ile yoğunlaşarak giderek büyür, damlanın çapı 5,5 mm ye geldiğinde yere düşerken oluşan rüzgar ile ikiye bölünür. Bölünen damlalarda pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenir. Ancak bu damlalar yere düşerse şimşek oluşacak kadar gerilim yaratmayacaktır. Bu damlacıklar sürekli yükselip-alçalan hava akımıyla karşılaşırlarsa, pozitif (+) yüklü damlacıklar defalarca düşme, yükselme nedeniyle havadaki elektrik gerilimini inanılmaz boyutlara çıkartır ve diğer negatif (-) yüklü bulutlara elektrik yükünü boşaltarak şimşeği oluşturur. Şimşek saniyede 144.810 kilometre yani neredeyse yarı ışık hızıyla hareket eder. Bu sebeple bir şimşeği başlangıcından sonuna kadar izlemek çok zordur. Şimşek hadisesi neredeyse aynı anda başlar aynı anda biter. Şimşek ile birlikte gök gürleme sesi ise, 3 saniyede yaklaşık 1 kilometre hareket eder. Şimşek sesten 100.000 defa daha hızlıdır. Bu sebeptendir ki gök gürültüsü şimşek hadisesinden sonra duyulur.


Yıldırım Nedir?

Yıldırım negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasındaki oluşan yüksek bir elektrik atlamasıdır. Bu elektrik atlaması genelde yerden buluta doğru olur. Bazı durumlarda ise buluttan yere doğru da olabilir. Kısacası yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektrik boşalmasıdır.


Yıldırım Nasıl Oluşur?

Genellikle bulutların yere bakan kısmı eksi yükle yüklü olur. Buluttan düşen damlalar, düşüş esnasında pozitif yükle yüklenmeye başlarlar, bu damlalar yere düşerek yeryüzündeki pozitif gerilimi artırırlar, gerilim en yüksek, zirve boyutlara geldiğinde, negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yeryüzü arasında elektrik boşalması oluşur. Bu elektrik boşalması genelde yerden buluta doğru gerçekleşir. Bazı durumlarda buluttan yere doğru da olabilmektedir. Artı yükle yüklenmiş buluttan düşen damlalar eksi yüklü yer ile buluşurlar, gerilimin en yüksek, zirve noktaya çıkmasıyla, elektrik boşalması gerçekleşir yani yıldırım düşmüş olur. Elektrik boşalması genellikle buluttan yere doğru olur. Pozitif yükün en yoğun olduğu noktadan çıkan yıldırım, negatif yüke doğru giderken genişleyerek farklı yönlere yayılır. Bu hadise yıldırımın sanki yukardan aşağıya doğru düşüyormuş gibi görünmesine sebep olur. Yıldırım düşmesi yaklaşık 1 saniye kadar sürmektedir. Yıldırımın hızı saatte 140.000 km üzerine çıkabilmektedir. Yıldırımının düştüğü yerde elektrik boşalmasıyla birlikte büyük zararlar oluşur. Paratoner ise yıldırım düşmesini önleyemez, sadece elektrik boşalmasıyla oluşabilecek zararları minumum seviyeye indirmeye yarar.

KIVILCIM KELİMESİ NE DEMEK? KIVILCIM KELİMESİ TDK ANLAMI

Kıvılcım kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kıvılcım kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, alev, çakım, çakın, çıngı, şerare
Demir, taş vb. maddelerin güçlü çarpışmasından sıçrayan ateş durumundaki parçacıkları
Harekete geçiren etken
Güneş yüzeyinde düzensiz aralıklarla görülen parlama Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateşparçası, kıvıl.
Demir ve taşgibi maddelerin güçlü çarpışmasında sıçrayan ateşdurumundaki küçük parça.
Harekete geçiren etken.
Güneşyüzeyinde görülen kesikli ışımalara verilen ad.

kıvılcım teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı
spark

“A spark would be enough to burn a forest.” – “Bir ormanı yakmak için bir kıvılcım yeterli olur.”

“Sparks rained on the street from the burning house.” – “Yanan evden caddeye kıvılcımlar yağdı.”
sparklet
glisten
sparks

“Sparks rained on the street from the burning house.” – “Yanan evden caddeye kıvılcımlar yağdı.”

“Sparks were flying everywhere.” – “Kıvılcımlar her yerde uçuyordu.”
arc
sparking
sparkle
spunk
spark of

“A small spark often ignites a big flame.” – “Küçük bir kıvılcım sık sık büyük bir alevi ateşler.”
glint
scintilla

KIVILCIM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Eşeledik külleri, kıvılcımlar parladı.
Beyninde çakan şimşeğin kıvılcımları hemen ağzından saçılır.

Author: RasitTunca