Konuyu Değerlendir
  • 12 Oy - 2.58 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Photoshopta Katmanları Seçme - Photoshopta Katmanları Gruplama ve Katmanları Bağlama
#1
Photoshop-1 
[Resim: Photoshopta-Birkac-Katmani-Ayni-Anda-Mar...kieren.png]

Photoshopta Katmanları Seçme - Photoshopta Katmanları Gruplama ve Photoshopta Katmanları Bağlama

Çalışmak üzere bir veya daha fazla katman seçebilirsiniz. Boya veya renk ve ton ayarlamaları yapma gibi bazı etkinliklerde bir kerede yalnızca bir katmanla çalışabilirsiniz. Seçili tek bir katman etkin katman olarak adlandırılır. Etkin katmanın adı belge penceresinin başlık çubuğunda görüntülenir.

Taşıma, hizalama, dönüştürme veya Stiller panelinden stiller uygulama gibi bazı etkinliklerde bir kerede birden fazla katman seçebilir ve bunlarla çalışabilirsiniz. Katmanlar panelinden veya Taşıma aracıyla  katmanları seçebilirsiniz.

Katmanları bağlayabilirsiniz de. Aynı anda seçilen birden fazla katmandan farklı olarak bağlı katmanlar, Katmanlar panelinde seçimi değiştirdiğinizde bağlı kalır.


Katmanlar panelinde katmanları seçme

    Aşağıdakilerden birini yapın:
        Katmanlar panelinde bir katmanı tıklayarak seçin.
        Art arda gelen birden fazla katmanı seçmek için ilk katmanı tıklatın ve ardından Shift tuşunu basılı tutarak son katmanı tıklatın.
        Art arda gelmeyen birden fazla katmanı seçmek için bunları Katmanlar panelinde Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın. 

    Not:

    Seçim yaparken katman minik resmi dışındaki alana Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın. Ctrl tuşunu veya Command tuşunu basılı tutarak katman minik resmine tıkladığınızda katmanın saydam olmayan alanları seçilir.

        Tüm katmanları seçmek için Seç > Tüm Katmanlar seçeneğini belirleyin.

        Benzer türdeki tüm katmanları seçmek için (örneğin tüm tür katmanlarını), katmanlardan birini seçin ve Seç >Benzer Katmanlar öğesini belirleyin.

        Bir katmanın seçimini kaldırmak için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşuna basarken katmanı tıklatın.

        Hiçbir katmanın seçili olmaması için arka plan veya alt katmanın altındaki Katmanlar panelini tıklatın veya Seç > Katmanların Seçimini Kaldır'ı seçin.

Belge penceresinde katmanları seçme

Aynı zamanda doğrudan belge penceresinden bir katman veya katmanlar seçebilirsiniz.

    Taşıma aracını  seçin.
    Aşağıdakilerden birini yapın:

        Seçenekler çubuğunda Otomatik Seç'i, ardından da açılan menüden Katman'ı seçin ve seçmek istediğiniz katmandaki belgeyi tıklatın. İmlecin altındaki pikselleri içeren üst katman seçilir.

        Seçenekler çubuğunda Otomatik Seç'i, ardından da açılan menüden Grup'u seçin ve seçmek istediğiniz içerikteki belgeyi tıklatın. İmlecin altındaki pikselleri içeren üst grup seçilir. Gruplanmamış bir katmanı tıklatırsanız, seçili duruma gelir.

        Görüntüde sağ tıklatın (Windows) veya Option tuşuyla (Mac OS) tıklatın ve içerik menüsünden bir katman seçin. İçerik menüsü, geçerli işaretçi konumunun altındaki pikselleri içeren tüm katmanları listeler.

Gruptaki bir katmanı seçme

Bir grup açabilir ve ardından bu grup içinden tek tek katman seçebilirsiniz.

    Katmanlar panelinde bir grubu tıklatın.
    Klasör simgesinin  solundaki üçgeni tıklatın.
    Gruptaki bağımsız bir katmanı tıklatın.

Katmanları gruplama ve bağlama

Katmanları gruplandırma, projelerinizi düzenlemenize yardımcı olur ve Katmanlar panelinizi düzenli tutmanızı sağlar. Katman sırasında peş peşe gelmeseler bile katmanları bağlayarak katmanlar arasında bir ilişki kurarsınız.
Katmanları gruplama ve grubu çözme

    Katmanlar panelinde birden fazla katmanı seçin.

    Aşağıdakilerden birini yapın:

        Katman > Katmanları Grupla'yı seçin.

        Katmanları gruplamak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak katmanları Katmanlar panelinin altındaki klasör simgesine  sürükleyin.
    Katmanların grubunu çözmek için grubu seçin ve Katman > Katmanların Grubunu Çöz'ü belirleyin.

Gruba katmanlar ekleme

    Aşağıdakilerden birini yapın:

        Katmanlar panelinde grubu seçin ve Yeni Katman Oluştur düğmesini  tıklatın.

        Katmanı grup klasörüne sürükleyin.

        Grup klasörünü başka bir grup klasörüne sürükleyin. Grup ve tüm katmanları taşınır.

        Mevcut bir grubu Yeni Grup düğmesine  sürükleyin.

Katmanları bağlayın ya da bağlantılarını kaldırın

İki veya daha fazla katman ya da grubu bağlayabilirsiniz. Aynı anda seçilen birden fazla katmandan farklı olarak bağlı katmanlar, bağları çözülene kadar ilişkilerini korurlar. Bağlı katmanları taşıyabilir veya dönüşümler uygulayabilirsiniz.

    Katmanlar panelinde katmanları veya grupları seçin.
    Katmanlar panelinin altındaki bağlantı simgesini  tıklatın.
    Katmanların bağını çözmek için şunlardan birini yapın:

        Bağlı bir katman seçin ve bağ simgesini tıklatın.

        Bağlı katmanı geçici olarak devre dışı bırakmak için bağlı katmanın Bağ simgesini Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Kırmızı bir X görüntülenir. Bağı yeniden etkinleştirmek için bağ simgesini Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.

        Bağlı katmanları seçin ve Bağ simgesini tıklatın. Bağlı tüm katmanları seçmek için katmanlardan birini seçin ve ardından Katman > Bağlı Katmanları Seç'i belirleyin.


AUF DEUTSCH

Auswählen von Ebenen in Photoshop - Gruppieren von Ebenen in Photoshop und Verknüpfen von Ebenen in Photoshop
Sie können eine oder mehrere Ebenen für die Arbeit auswählen. Bei einigen Aktivitäten, z. B. Malen oder Anpassen von Farbe und Ton, können Sie jeweils nur mit einer Ebene arbeiten. Eine einzelne ausgewählte Ebene wird als aktive Ebene bezeichnet. Der Name der aktiven Ebene wird in der Titelleiste des Dokumentfensters angezeigt.

Bei einigen Aktivitäten, z. B. beim Verschieben, Ausrichten, Transformieren oder Anwenden von Stilen über das Stilbedienfeld, können Sie mehrere Ebenen gleichzeitig auswählen und damit arbeiten. Sie können Ebenen im Ebenenbedienfeld oder im Verschieben-Werkzeug auswählen.

Sie können auch Ebenen verknüpfen. Im Gegensatz zu mehreren Ebenen, die gleichzeitig ausgewählt werden, bleiben verknüpfte Ebenen verknüpft, wenn Sie die Auswahl im Ebenenbedienfeld ändern.


Wählen Sie im Ebenenbedienfeld Ebenen aus

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf eine Ebene, um sie auszuwählen.
Um mehrere aufeinanderfolgende Ebenen auszuwählen, klicken Sie auf die erste Ebene, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die letzte Ebene.
Um mehrere aufeinanderfolgende Ebenen auszuwählen, klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf Strg (Windows) oder Befehl (Mac OS) und halten Sie sie gedrückt.

Hinweis:

Halten Sie während der Auswahl die Strg-Taste (Windows) oder die Befehlstaste (Mac OS) außerhalb der Ebenenminiatur gedrückt. Wenn Sie bei gedrückter Strg- oder Befehlstaste auf die Miniaturansicht der Ebene klicken, werden nicht transparente Bereiche der Ebene ausgewählt.

Um alle Ebenen auszuwählen, wählen Sie Auswählen> Alle Ebenen.

Um alle Ebenen ähnlichen Typs auszuwählen (z. B. alle Textebenen), wählen Sie eine der Ebenen aus und wählen Sie Auswählen> Ähnliche Ebenen.

Um die Auswahl einer Ebene aufzuheben, klicken Sie auf die Ebene, während Sie Strg (Windows) oder Befehl (Mac OS) drücken.

Um keine Ebenen auszuwählen, klicken Sie auf das Ebenenbedienfeld unter dem Hintergrund oder der Unterebene oder wählen Sie „Auswählen“> „Ebenen abwählen“.

Wählen Sie im Dokumentfenster Ebenen aus

Sie können eine Ebene oder Ebenen auch direkt aus dem Dokumentfenster auswählen.

Wählen Sie das Migrationstool aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Optionsleiste die Option Automatische Auswahl aus, wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Ebene aus und klicken Sie auf das Dokument auf der Ebene, die Sie auswählen möchten. Die oberste Ebene mit den Pixeln unter dem Cursor wird ausgewählt.

Wählen Sie in der Optionsleiste die Option Automatische Auswahl aus, wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Gruppe aus und klicken Sie auf das Dokument mit dem Inhalt, den Sie auswählen möchten. Die übergeordnete Gruppe mit den Pixeln unter dem Cursor wird ausgewählt. Wenn Sie auf eine Ebene klicken, die nicht gruppiert ist, wird sie ausgewählt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Wahltaste (Mac OS) auf das Bild und wählen Sie eine Ebene aus dem Kontextmenü aus. Das Kontextmenü listet alle Ebenen auf, die Pixel unterhalb der aktuellen Markierungsposition enthalten.

Wählen Sie eine Ebene in einer Gruppe aus

Sie können eine Gruppe öffnen und dann einzelne Ebenen innerhalb dieser Gruppe auswählen.

Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf eine Gruppe.
Klicken Sie auf das Dreieck links neben dem Ordnersymbol.
Klicken Sie auf eine unabhängige Ebene in der Gruppe.

Ebenen gruppieren und verknüpfen

Durch das Gruppieren von Ebenen können Sie Ihre Projekte organisieren und das Ebenenbedienfeld organisiert halten. Sie erstellen eine Beziehung zwischen Ebenen, indem Sie die Ebenen verknüpfen, auch wenn sie während der Ebene nicht nacheinander angezeigt werden.

Gruppieren und Gruppieren von Ebenen

Wählen Sie im Ebenenbedienfeld mehrere Ebenen aus.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie Ebene> Gruppenebenen.

Halten Sie zum Gruppieren von Ebenen die Alt-Taste (Windows) oder die Wahltaste (Mac OS) gedrückt und ziehen Sie die Ebenen auf das Ordnersymbol unten im Ebenenbedienfeld.
Um die Gruppierung der Ebenen aufzuheben, wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie Ebene> Gruppierung aufheben.

Fügen Sie der Gruppe Ebenen hinzu

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie die Gruppe im Ebenenbedienfeld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Ebene erstellen.

Ziehen Sie die Ebene in den Gruppenordner.

Ziehen Sie den Gruppenordner in einen anderen Gruppenordner. Die Gruppe und alle ihre Ebenen werden verschoben.

Ziehen Sie eine vorhandene Gruppe auf die Schaltfläche Neue Gruppe.

Ebenen verknüpfen oder Verknüpfungen aufheben

Sie können zwei oder mehr Ebenen oder Gruppen verknüpfen. Im Gegensatz zu mehreren gleichzeitig ausgewählten Schichten behalten verknüpfte Schichten ihre Beziehung bei, bis ihre Bindungen aufgelöst sind. Sie können verknüpfte Ebenen verschieben oder Transformationen anwenden.

Wählen Sie im Ebenenbedienfeld Ebenen oder Gruppen aus.
Klicken Sie auf das Link-Symbol unten im Ebenenbedienfeld.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Verknüpfung von Ebenen aufzuheben:

Wählen Sie eine verknüpfte Ebene aus und klicken Sie auf das Verknüpfungssymbol.

Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf das Verknüpfungssymbol der verknüpften Ebene, um die verknüpfte Ebene vorübergehend zu deaktivieren. Ein rotes X wird angezeigt. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf das Link-Symbol, um den Link erneut zu aktivieren.

Wählen Sie die verknüpften Ebenen aus und klicken Sie auf das Verknüpfungssymbol. Um alle verknüpften Ebenen auszuwählen, wählen Sie eine der Ebenen aus und wählen Sie dann Ebene> Verknüpfte Ebenen auswählen.[/color]

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi